U kunt hier over meer lezen over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor alle deelnemers van de Ladiesrun Breda. Met uw inschrijving heeft u de algemene voorwaarden geaccepteerd.

  • – Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
  • – Stichting Ladies for Ladies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
  • – Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doelen (in druk, op foto, film en video) in relatie tot de Ladiesrun Breda zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
  • – Om veiligheidsredenen kunnen sporters die gebruik maken van een hulpmiddel (zoals bijvoorbeeld een rolstoel) niet aan de Ladiesrun Breda deelnemen.
  • – Eenmaal gekochte startnummers worden niet teruggenomen en zijn ook niet overdraagbaar. Persoonsgegevens worden opgenomen in een lopersbestand. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit een week vóór het evenement schriftelijk kenbaar maken bij de organisatie.
  • – Stichting Ladies for Ladies heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen.
  • – Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden. In alle gevallen kan de Stichting Ladies for Ladies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
  • – Stichting Ladies for Ladies heeft het recht deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goed verloop van het programma.